Resultatlistan

Posted
Comments None

Då mer än hälften av deltagarna inte bockat i att de godkänner att vi publicerar deras namn och resultat på nätet, så känns det inte som det är någon mening med att lägga ut listan

Author

Comments

Commenting is closed for this article.

← Older Newer →